Ofline
39213 days on xHamster
48666M profile views
32753K subscribers
77512 comments left

Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas Armenian livesex cam

1898.—Ika 20 ng Disyembre, paghinto ng digmaan ng España at Estados Unidos.

1899.—Ika 4 ng Enero, pagkakapagutos ng Pangulong Mc Kinley na ipakilala sa mga pilipino ang kapangyarihan ng Estados Unidos.

1899.—Ika 6 ng Pebrero, pagkakapagtibay ng Senado ng Estados Unidos sa kasunduan ng bayang ito at ng España ukol sa Pilipinas.

1901.—Ika 23 ng Marzo, pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo. 1911.—Ika 3 ng Septiembre, pagtatayo ng bantayog sa mga Bayani ng 96.

1896.—Ika 17 ng Agosto, pulong na idinaos ng “Katipunan” sa “Kankong.” 1896.—Ika 19 ng Agosto, pagkatuklas ng “Katipunan” ni P. 1896.—Ika 27 ng Agosto, paglipat nina Bonifacio sa Balakbak.1896.—Ika 5 ng Agosto, paglunsad ni Rizal sa Maynila buhat sa Dapitan.1896.—Ika 5 ng Agosto, tinangka ng mga “Katipunan” na iligtas si Rizal.1897.—Ika 17 ng Pebrero, pagkakapasok ng mga kastilà sa Sapote.1897.—Ika 17 ng Pebrero, pagkapatay kay Evangelista.

1899.—Ika 21 ng Enero, pagkakatatanghal ng Republica Filipina sa Malolos.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
PAGDATING nina Miguel Legazpi sa Pilipinas, lumalaganap ang mga Protestante sa hilagang Europe, Alcala ang tinatawag ngayong Dutch Netherlands na bahagi nuon ng kaharian ni Felipe 2. Panguna ang mga frayleng Jesuit, pinuksa sila ng mga Español ngunit lalong dumami ang nag-protestante dahil sa rahas at. 
16-Oct-2018 17:20
Reply

Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas introduction

Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Recent posts

17-Oct-2018 03:49
17-Oct-2018 09:50
17-Oct-2018 16:13
18-Oct-2018 09:30