Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ang Islam ay dinala ng mga Arabong mangangalakal at maninirahang Muslim mula sa mga sultanatong Kapuluan ng Malay. Ang relihiyong Islam ay dinala ng mga mangangalakal na Persian Bengali at Gujerati o mga Arabo sa Sulu.

Ang mga tribong hindi naakay sa Islam ang mga Lumad.

Ang ibang tradisyon ay nagsasaad na bago pa ang pagdating ni Kabungsuwan ay may isang Sharif Awliya na nagpakilala ng Islam sa pook na hindi kalayuan sa Cotabato.

Bagaman hindi hayagang isinaad ng Sulu Tarsila na isang Muslim si Tuan Mashaika, ipinagpapalagay na isa siyang Muslim dahil sa pangalang Muslim ng kanyang mga anak gaya nina Tuan Hakim at Aisha.

Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.

Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.

Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon.

Si Awliya ay nagpakasal sa isang dalagang galing sa langit na nagkaanank ng babaeng tinawag na paramisuli o prinsesa.

Si Awliya ay bumalik sa kanyang pinanggalingan ngunit iniwan ang kanyang anak.

Sa ibang banda, ang mga katutubo na mahina sa kanilang pananampalataya ay tumanggap sa relihiyon ng Kastila.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
OIsang bilyon na tao mula sa malawak na pangkat ng mga lipi, lahi at kultura saan man panig ng mundo – mula sa katimugan ng Pilipinas hanggang sa. Isa sa mga dahilan sa mabilis at mapayapang paglaganap ng islam, Ay ang simple na doktrinaTuro – Ang islam ay nagaanyaya para sambahin lamang ang nag. 
28-Aug-2018 18:51
Reply
Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas. La Torre bilang gobernador heneral na ang naging bunga ay ang paglaganap ng kaisipang Liberalismo subalit. 
28-Aug-2018 18:54
Reply
References Mahajani; Constantino, a past revisitedNoong 1869-70 ay nanungkulan si Carlos Ma. De La Torre bilang gobernador heneral na ang naging bunga ay ang. 
28-Aug-2018 18:57
Reply
Ang Kasaysayan ng Islam sa Pilipinas. Sina Sultan Jamaluddin Al Alam at Sultan Badruddin III ay patuloy na nagtanggol sa Mindanao hanggang sa pagdating ng mga. 
28-Aug-2018 19:00
Reply
Mapapanaligang impormasyon tungkol sa Islam mula sa Pilipinong Muslim. Sirain ang maling gawi, ikalat ang kaalaman at buksan ang bagong tanawin. 
28-Aug-2018 19:04
Reply

Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas introduction

Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Recent posts

29-Aug-2018 01:35
29-Aug-2018 08:10
29-Aug-2018 19:28
29-Aug-2018 22:10